* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Pogoji in določila

Z UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA SE STRINJATE S TEMI POGOJI IN DOLOČILI. ČE SE Z NJIMI NE STRINJATE, SPLETNEGA MESTA NE UPORABLJAJTE.

Na spletnem mestu so povezave do drugih spletnih mest, ki jih prav tako vodijo podjetja skupine Toshiba. Za uporabo povezanih spletnih mest veljajo pogoji in določila teh povezanih spletnih mest. Če so ti pogoji in določila v nasprotju s pogoji in določili na povezanem spletnem mestu, veljajo pogoji in določila povezanega spletnega mesta, ki tudi urejajo njegovo uporabo.

Vsebina spletnega mesta
Gradiva, ki so na voljo na tem spletnem mestu, vključno z gradivi na spletnih mestih, do katerih lahko neposredno ali posredno dostopate s tega mesta, so na voljo takšna, »kot so«, brez kakršnih koli izrecnih ali naznačenih jamstev, vključno z vsemi naznačenimi jamstvi glede primernosti za prodajo ali določen namen, lastništvo ali nekršitev pravic intelektualne lastnine, vendar ne omejeno nanje. Ne jamčimo, da je gradivo brez napak niti da ne vsebuje virusov, obrekljive, žaljive ali kako drugače škodljive vsebine. Sami ste odgovorni za vse stroške morebitnega servisa, popravila ali posodobitve. Na spletnem mestu so morda tudi objave s tehničnimi nepravilnostmi ali tipkarskimi napakami, ki jih bo Toshiba po lastni izbiri odpravila, ko jih bo odkrila. Poleg tega občasno spremenimo informacije, ki so v tiskanih izdajah teh publikacij. Te popravke in spremembe bomo morda vnesli na spletno mesto pred datumom spremembe informacij v tiskanih izdajah ali po njem.

Povezave do spletnih mest tretjih oseb
Gradiv, do katerih lahko dostopate s povezanih spletnih mest, ne vzdržujemo mi in zato ne odgovarjamo za njihovo vsebino. Kakršen koli poimenski sklic na povezano mesto ali kateri koli določen izdelek ali storitev tretje osebe ne pomeni ali ne nakazuje, da ga priporočamo, vsa tveganja, ki izhajajo iz njegove uporabe, pa v celoti prevzemate sami.

Odgovornost
Niti mi niti naša lastniško povezana podjetja, osebje, zastopniki ali dobavitelji v nobenem primeru nismo odgovorni za noben zahtevek za odškodnino, ki ga podaja tretja oseba, ali za kakršno koli škodo, vključno z – in brez omejitve na – neposredno, posredno, naključno, posebno, dodatno, posledično ali drugo škodo (vključno z – in brez omejitve na – škodo zaradi izgube dobička, prihodkov ali podobne premoženjske izgube), ne glede na to, ali odgovornost temelji na kršitvi pogodbe, odškodninski odgovornosti ali drugi odgovornosti, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe gradiv, ki so na voljo na tem spletnem mestu ali na katerem koli povezanem spletnem mestu, tudi če smo bili obveščeni o možnosti take škode.

Osebna uporaba in pravice intelektualne lastnine
Soglašate, da boste to spletno mesto uporabljali le v zakonite namene. Prenesete lahko eno kopijo informacij na tem spletnem mestu, in sicer v le en računalnik in za osebno ter nekomercialno interno rabo. Prepovedano je kopirati, uporabljati, spreminjati, prenašati, distribuirati, izvajati obratno inženirstvo ali kako drugače izkoriščati gradivo z avtorskimi ali lastninskimi pravicami, ki je na voljo na tem spletnem mestu, razen če to izrecno dovoli(jo) lastnik(i) določenega gradiva. Uporabo katere koli programske opreme, ki je na voljo za prenos s tega spletnega mesta, urejajo pogoji v upoštevni licenčni pogodbi, ki je priložena programski opremi ali vključena vanjo. Vse blagovne, storitvene in tovarniške znamke na tem spletnem mestu so znamke ustreznega(ih) lastnika(ov) in kakršna koli nepooblaščena uporaba teh znamk je strogo prepovedana.

Odškodnina
Soglašate, da nas in naša lastniško povezana podjetja branite pred, odvezujete od in prevzemate odgovornost za vse odškodninske zahtevke, izgubo, odgovornosti, škodo in stroške (vključno s pravnimi honorarji), ki izhajajo iz vaše uporabe tega spletnega mesta.

Pokritost območij
Na spletnem mestu so navedeni številni Toshibini izdelki, zato so lahko navedene tudi reference ali sklici na določene izdelke in storitve, ki (še) niso na voljo v nobeni določeni državi. Takšni sklici ne pomenijo, da namerava Toshiba te izdelke ali storitve tržiti v kateri koli določeni državi.

Splošno
Za te pogoje in določila se uporablja pravo Anglije. Toshiba si pridržuje pravico, da kadar koli ali brez predhodnega obvestila doda, izbriše ali spremeni katere koli ali vse pogoje uporabe.